Πολιτική απορρήτου

Συμμόρφωση με σχετικό κανονισμό
1.1 Η Πολιτική Απορρήτου μας έχει ενημερωθεί και σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τα υψηλότερα επίπεδα των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων, όπως ο πρόσφατος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679, σε ισχύ από 25/05/2018).

Δεν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από επισκέπτες
2.1 Δεν θα χρειαστεί να αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, για να επισκεφτείτε τους ιστοτόπους μας. Αποθηκεύουμε μόνο ανώνυμες και γενικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, τον ιστότοπο από τον οποίο συνδεθήκατε με εμάς ή το όνομα του απαιτούμενου αρχείου δεδομένων. Για την συλλογή, μπορεί να χρησιμοποιούνται cookies ανώνυμων δεδομένων.

Αποθήκευση και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
3.1 Για να μπορούμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας χρειάζεται να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε προσωρινά ορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως: όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό διαβατηρίου και διεύθυνση παραλαβής όπου ισχύει. Συλλέγουμε αλλά δεν αποθηκεύουμε στοιχεία πληρωμής, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, τα οποία διαβιβάζονται αμέσως και με ασφαλή τρόπο στον πάροχο πληρωμών μας.
3.2 Όταν η πληρωμή για την αγορά γίνεται με χρήση τρίτου παρόχου πληρωμών που ενεργεί ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την πολιτική απορρήτου του συγκεκριμένου παρόχου. Μερικά παραδείγματα τέτοιων παρόχων είναι: Klarna & PayPal.
3.3 Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της παροχής του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζετε, της βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη στους ιστοτόπους μας, καθώς και της συμμόρφωσης με το σουηδικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την κράτηση που έχετε κάνει με εμάς, για παράδειγμα για να σας ζητήσουμε πρόσθετες απαραίτητες πληροφορίες, για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με αλλαγές ή προσφορές που σχετίζονται με την αγορά σας, ή για να ζητήσουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την εμπειρία σας με εμάς.
3.4 Δεν θα κοινοποιούμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3. Επαναλαμβάνουμε ότι θα αποθηκεύουμε ή θα κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη υπό τις εξής συνθήκες μόνο:
3.4.1 Όταν τα προσωπικά δεδομένα χρειάζονται προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ή να παραδώσουμε την παραγγελία σας ή προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αυτήν.
3.4.2 Όταν τα στοιχεία πληρωμής χρειάζονται για την ολοκλήρωση της αγοράς.<br /> 3.4.3 Εάν υποχρεωνόμαστε από κάποια αρμόδια αρχή να το πράξουμε, όπως τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ή το σουηδικό δίκαιο.
3.4.4 Όταν τα προσωπικά στοιχεία χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε περαιτέρω την εμπειρία σας στους ιστοτόπους μας.<br /> 3.4.5 Όταν εκφράζετε την επιθυμία να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
3.5 Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συντήρηση επαρκών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας ώστε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Τα μέτρα αυτά θα εγγυώνται επαρκή βαθμό ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου και τις υποχρεωτικές απαιτήσεις ασφάλειας.
3.6 Διασφαλίζουμε ότι όλα τα μέρη στα οποία χρειάζεται να κοινοποιούνται τα δεδομένα σας έχουν συνάψει Συμφωνία Προστασίας Δεδομένων με εμάς, βάσει της οποίας είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων, όπως ο Κανονισμός GDPR.
3.7 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται τη δεδομένη στιγμή στα συστήματά μας.
3.8 Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την πλήρη διαγραφή των δεδομένων σας, εκτός από τις περιπτώσεις που ισχύουν οι όροι 3.4.1, 3.4.2 και 3.4.3.
3.9 Σύμφωνα με το σουηδικό λογιστικό δίκαιο, έχουμε την υποχρέωση να τηρούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με μια αγορά για διάστημα έως και οκτώ ετών, μετά το οποίο οι πληροφορίες αυτές διαγράφονται από τα συστήματά μας αυτόματα.

Τα δεδομένα ως μέσο βελτίωσης της εμπειρίας σας
4.1 Για να βελτιώνουμε την εμπειρία των πελατών στους ιστοτόπους μας, ενδέχεται να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε προσωρινά τη διεύθυνσή σας IP και άλλες ανώνυμες, γενικές λεπτομέρειες της επίσκεψής σας, όπως το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και τη γενική συμπεριφορά σας στους ιστοτόπους μας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας με εμάς.
4.2 Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν το Google Analytics, ένα εργαλείο ιστού της Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή σας για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων μας κρυπτογραφούνται, διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. Εάν ενεργοποιήσετε την ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP στους ιστοτόπους μας, η Google θα αποθηκεύει μια συντομευμένη εκδοχή της διεύθυνσής σας IP εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών που συμμετέχουν στη συμφωνία. Η ανωνυμοποίηση IP είναι ενεργή στον παρόντα ιστότοπο. Η Google θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για την ανάλυση της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, προκειμένου να συντάξει αναφορά για τις δραστηριότητες στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP που συλλέγεται από το Google analytics δεν θα συνδέεται με άλλα δεδομένα από την Google. Αλλάζοντας τις προτιμήσεις στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies, αλλά λάβετε υπόψη ότι, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών στους ιστοτόπους μας. Όλα τα δεδομένα που κοινοποιούνται στην Google προστατεύονται επίσης βάσει του Κανονισμού GDPR και μιας Συμφωνίας Επεξεργασίας Δεδομένων μεταξύ της Ticmate και της Google, στην οποία η Ticmate ορίζει τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων από την Google. 4.3 Χρησιμοποιούμε προσθήκες (plugin) για κοινωνικά δίκτυα, όπως Facebook, Google+ και Twitter, στους ιστοτόπους μας. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από τις εταιρείες Facebook Inc., Google Inc. και Twitter Inc. Το Facebook διαχειρίζεται η: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Η.Π.Α. («Facebook»). 4.3.1 Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των προσθηκών Facebook και του τρόπου εμφάνισής τους, εδώ: http://developers.facebook.com/plugins . Το Google+ διαχειρίζεται η: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.
4.3.2 Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των προσθηκών Google+ εδώ: https://developers.google.com/+/plugins. Το Twitter διαχειρίζεται η: Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. 4.3.3 Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των προσθηκών Facebook και του τρόπου εμφάνισής τους, εδώ: https://twitter.com/about/resources/buttons.
4.4 Εάν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, τότε οι πάροχοι του κοινωνικού δικτύου μπορούν να συνδέουν την επίσκεψη του ιστοτόπου σας στο προφίλ σας στο Facebook, Google+ ή Twitter. Εάν χρησιμοποιείτε προσθήκες, όπως το κουμπί "I like" (Facebook), τότε οι πληροφορίες θα αποστέλλονται στον διακομιστή του παρόχου και θα αποθηκεύονται και εκεί. Οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στο κοινωνικό δίκτυο και θα προβάλλονται στις επαφές σας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον σκοπό και τον όγκο συλλογής και χρήσης δεδομένων μέσω αυτών των παρόχων και σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες που έχετε για να προστατεύετε το απόρρητό σας αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στην πολιτική απορρήτου των παρόχων.

Μάρκετινγκ
5.1 Θα σας στέλνουμε συναφές υλικό που σχετίζεται με μάρκετινγκ ή θα προωθούμε υπηρεσίες μας που δεν συνδέονται υποχρεωτικά με την πιο πρόσφατη κράτησή σας μόνο με τη ρητή άδειά σας.
5.2 Μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και άλλα κανάλια μάρκετινγκ ορίζοντας την αντίστοιχη επιλογή όταν πραγματοποιείτε παραγγελία στους ιστοτόπους μας ή καταχωρώντας τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο «εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας».
5.3 Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για τη λήψη υλικού μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση dataprivacy@ticmate.com, καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου στον ιστότοπό μας ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «κατάργησης εγγραφής» σε κάποιο από τα ενημερωτικά δελτία μας.

Γλώσσα
6.1 Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της έκδοσης αυτού του εγγράφου σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.